Atmosfärens koldioxidhalt

Sedan år 1958 mäts atmosfärens koldioxidhalt dagligen på observatoriet i Mauna Loa på Hawaii. Den röda kurvan visar månadsmedelvärden och den svarta kurvan årsmedelvärden. Koldioxidhalten har accelererat under tiden för mätningarna. Just nu ökar halten med ca 3 ppm/år.

Halten i atmosfären är nu över 400 ppm, vilket kan jämföras med halten de senaste 400 000+ åren, då den varierat mellan ca 200 och 300 ppm. Läs mer om klimathistoria.

Se fler diagram på NOAA.gov.