Kategori: Framtida klimat

IPCC AR6: Den naturvetenskapliga grunden

FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 6 augusti 2021 den första delrapporten i sin sjätte klimatvetenskapliga sammanställning; AR6 Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden. Den beskriver det senaste kunskapsläget inom nuvarande klimatförändring och baseras på över 14 000 forskningsstudier från 234 forskare och 66 olika länder. Några av huvudbudskapen från...

Tipping points nära brytpunkten

Klimatet blir varmare och nya temperaturrekord slås i en stadig takt, men vid ett visst tillfälle kan plötsligt dramatiska och oåterkalleliga förändringar ske i klimatsystemet. Det sker vid en så kallad ”tipping point”, eller brytpunkt. Det kan vara en liten händelse som försätter hela systemet i ett nytt tillstånd....

Kan vi klara Parisavtalet?

Finns det fortfarande en chans att klara Parisavtalet, och vad krävs för det? Parisavtalet antogs gemensamt av världens länder 2015. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader jämfört med förindustriell tid, med en strävan begränsa den till 1,5 grader. Genom att beräkna en...

Skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning

År 2018 publicerade FN:s klimatpanel IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15). Rapporten efterfrågades i samband med undertecknandet av Parisavtalet 2015, med syfte att förtydliga skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. De huvudsakliga slutsatserna från rapporten är Utsläppen fram till idag (2018) kommer sannolikt inte orsaka...

FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel eller Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) etablerades 1988 för att ”förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan”. Alla länder som är medlemmar i Världmeteorologiska Organisationen (WMO) eller FN kan vara en del av...

Vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen

Flera oberoende studier om vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen har kommit fram till samma siffra, 97 % av aktiva klimatforskare är eniga om att människan är den huvudsakliga orsaken till den nuvarande globala uppvärmningen. En av de mest omfattade studierna gick igenom över 12 000 vetenskapliga artiklar mellan 1991 och 2011 som...

Väder eller klimat?

Vad är skillnaden mellan väder och klimat? De har mycket gemensamt och är lätta att blanda ihop, men skillnaden mellan dem är viktig att ha koll på för att förstå klimatförändringar. Vädret kan variera flera tiotals grader under ett dygn, därför kan en klimatförändring på några grader låta futtig....

Risker och konsekvenser av klimatförändringen

Att förändring av den globala medeltemperaturen på några enstaka grader har stor påverkan på klimatet kan vara svårt att ta in. Men faktum är att jordens medeltemperatur under den senaste istiden bara var ca 5 grader kallare än idag. Då var hela norra Europa täckt med is. Så vad...

Sveriges framtida klimat

Hur klimatet blir i framtiden beror på hur mycket växthusgaser vi människor släpper ut i atmosfären. Eftersom vi inte vet hur den framtida klimatpolitiken kommer se ut måste forskarna göra antaganden om våra utsläpp. Antagandena kallas för scenarier och de beskriver ett antal olika utsläppsbanor fram till år 2100....

Hur beräknas framtida klimat?

En klimatmodell är en matematisk modell som innehåller jordens fysikaliska lagar och kan beräkna klimatet för en lång tidsperiod. Modellen skapas i en dator. Exempel på parametrar som beräknas är temperatur, nederbörd, lågtryck, högtryck, moln, havsströmmar, med mera. Modellen skapas genom att dela in hela jorden i ett rutnät...