Kategori: Framtida klimat

Kan vi klara Parisavtalet?

Finns det fortfarande en chans att klara Parisavtalet, och vad krävs för det? Parisavtalet antogs gemensamt av världens länder 2015. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader jämfört med förindustriell tid, med en strävan begränsa den till 1,5 grader. Genom att beräkna en...

Skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning

År 2018 publicerade FN:s klimatpanel IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15). I samband med undertecknandet av Parisavtalet 2015 efterfrågades ett förtydligande om skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. De huvudsakliga slutsatserna från rapporten är Utsläppen fram till idag (2018) kommer sannolikt inte orsaka en uppvärmning...

FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel eller Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) etablerades 1988 för att ”förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan”. Alla länder som är medlemmar i Världmeteorologiska Organisationen (WMO) eller FN kan vara en del av...

Vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen

Flera oberoende studier om vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen har kommit fram till samma siffra, 97 % av aktiva klimatforskare är eniga om att människan är den huvudsakliga orsaken till den nuvarande globala uppvärmningen. En av de mest omfattade studierna gick igenom över 12 000 vetenskapliga artiklar mellan 1991 och 2011 som...

Väder eller klimat?

Vad är skillnaden mellan väder och klimat? De har mycket gemensamt och är lätta att blanda ihop, men skillnaden mellan dem är viktig att ha koll på för att förstå klimatförändringar. Vädret kan variera flera tiotals grader under ett dygn, därför kan en klimatförändring på några grader låta futtig....

Risker och konsekvenser av klimatförändringen

Att förändring av den globala medeltemperaturen på några enstaka grader har stor påverkan på klimatet kan vara svårt att ta in. Men faktum är att jordens medeltemperatur under den senaste istiden bara var 5 grader kallare än idag. Då var hela norra Europa täckt med is. Så vad händer...

Hur blir framtidens klimat i Sverige?

Hur klimatet blir i framtiden beror på hur mycket växthusgaser vi människor släpper ut i atmosfären. Eftersom vi inte vet hur den framtida klimatpolitiken kommer se ut använder forskarna scenarier som beskriver beskriver hur stora halter av växthusgaser som släpps ut fram till år 2100. Utifrån dessa halter kan...

Hur beräknas framtida klimat?

En klimatmodell är en matematisk modell som innehåller jordens fysikaliska lagar och kan beräkna klimatet för en lång tidsperiod. Modellen skapas i en dator. Exempel på parametrar som beräknas är temperatur, nederbörd, lågtryck, högtryck, moln, havsströmmar, med mera. Modellen skapas genom att dela in hela jorden i ett rutnät...

Vad är klimatscenarier?

Framtida klimat beräknas med klimatmodeller och beräkningarna baseras på en viss halt av växthusgaser i atmosfären. För att starta en beräkning behövs därför antaganden om framtida halter av växthusgaser. Dessa  bekrivs med hjälp av utsläppsscenarier. Eftersom vi inte vet hur det framtida utsläppen kommer bli används oftast resultatet från...