Hur blir framtidens klimat i Sverige?

Hur klimatet blir i framtiden beror på hur mycket växthusgaser vi människor släpper ut i atmosfären. Eftersom vi inte vet hur den framtida klimatpolitiken kommer se ut använder forskarna scenarier som beskriver beskriver hur stora halter av växthusgaser som släpps ut fram till år 2100. Utifrån dessa halter kan forskarna sedan beräkna klimatet in i framtiden.

Nedan visas temperaturförändringen fram till slutet av seklet jämfört med perioden 1961-1990 baserat på två olika scenarier. Den ena kallas för RCP4.5 och beskriver en framtid där de globala utsläppen kulminerar runt år 2040. Den andra kallas för RCP8.5 och innebär att vi fortsätter accelerera utsläppen till slutet av seklet. Hur stora utsläppen blir i framtiden har alltså en stor påverkan på resultatet. Förändringen med RCP4.5 är 2-4 grader medan förändringen med RCP8.5 är 4-6 grader.

Sverige värms upp mer i norr. Det beror på att här finns is och snö under en del av året som hjälper till att hålla nere temperaturen genom att reflektera tillbaka solljuset ut i rymden. I takt med att temperaturen ökar smälter den reflekterande ytan och frigör markyta eller vatten, som är bättre på att ta upp värme. Därför går uppvärmningen snabbare här. Den går snabbare ju längre norrut vi kommer och går som allra snabbast i Arktis.

Från den senaste istiden, som tog slut för ca 10 000 år sedan, fram till 1800-talet har medeltemperaturen i Sverige ökat ungefär lika mycket som kartan för RCP8.5 visar. När Sverige var 4-6 grader kallare var hela landet täckt med is, året runt. Det visar att en klimatförändring på ett par grader har stor betydelse. För att hitta ett klimat som är 4-6 grader varmare än det vi har i Sverige idag får vi bege oss till Sydeuropa. Ett varmare klimat innebär för Sverige fler värmeböljor, kraftigare skyfall, mer nederbörd som regn i stället för snö och lägre markfuktighet.

Läs mer om Sveriges framtida klimat på smhi.se.