Klimatet sedan 1800-talet

Temperaturtrenden under det senaste seklet skiljer sig från  trenden för växthusgaser i atmosfären. Det beror på att  förändringar i klimatet kan ha flera olika orsaker. Solen har en cykel på ca 11 år då den blir mer eller mindre intensiv. Vulkanutbrott ger upphov till extra partiklar i atmosfären som kyler klimatet under ett antal år. El-Nino och La-Nina är väderfenomen i Stilla havet som utbyter värme mellan hav och atmosfär, ett av de väderfenomen som brukar sammanfattas i begreppet ”naturlig variablitet”. Forskare har studerat hur mycket dessa olika faktorer har påverkat den globala medeltemperaturen det senaste seklet, se figur.

Det översta diagrammet (a) visar jordens medeltemeperatur, den svarta kurvan är uppmätta värden. Den röda kurvan är beräknad temperatur utifrån de fyra komponenterna i figurerna nedanför; (b) solen, (c) vulkaner, (d) naturlig variablitet och (e) växthusgaser. Det rosafärgade i diagrammet markerar perioden 1986-2008, under vilken jordens medeltemperatur visar en tydlig positiv trend. Här är det extra tydligt att trenden varken förklaras av solens intensitet, vulkanutbrott eller naturlig variabilitet, men däremot av ökade halter av växthusgaser i atmosfären.
Källa: IPCC, AR5, Kapitel 5.

Läs mer om orsaker till klimatförändringar på långa tidsskalor: Klimathistoria.