Klimathistoria

Klimatet har förändrats många gånger i jordens historia. För att ta reda på hur temperatur och växthusgaser har varierat använder forskare luftbubblor i iskärnor från Antarktis. Diagrammet visar data 400 000 år tillbaka i tiden, alltså dubbelt så lång tid som vi människor har funnits på jorden. Den röda kurvan visar temperatur, den svarta koldioxid och den blå metan. Det är tydligt att växthusgaserna och temperaturen har varierat likartat, vid varma perioder har det funnits mer växthusgaser än vid kalla perioder.

De senaste 10 000 åren har vi befunnit oss i en varm period (längst till höger i diagrammet). De kalla perioderna markerar istider, varav den senaste tog slut för ca 10 000 år sedan. Då var temperaturen ca 8 grader kallare på Antarktis jämfört med idag. Polerna kyls ner mest under en istid, och globalt sett var medltemperaturen ca 5 grader kallare. När vi senast hade ett klimat som var 5 grader kallare än idag var alltså hela norra Europa täckt med is.

Observera att de senaste 100 årens förändringar i koldioxidhalt inte syns i detta diagram. Dagens halt av koldioxid är över 400 ppm, vilket är långt över de halter som atmosfären haft de senaste 400 000 åren.

Klimatförändringar på den här tidsskalan beror på jordens rörelse runt solen. Jordens bana är inte helt cirkulära utan lite elliptisk, och hur elliptisk den är varierar långsamt. Jordens axel ändrar också lutning och vinkel. Dessa tre faktorer i kombination skapar varma perioder och istider på jorden.

Källa: IPCC TAR WG1, kapitel 2.4.

Läs om klimatförändringar på korta tidsskalor: Klimatet sedan 1800-talet.