Kategori: Historiskt klimat

Vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen

Flera oberoende studier om vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen har kommit fram till samma siffra, 97 % av aktiva klimatforskare är eniga om att människan är den huvudsakliga orsaken till den nuvarande globala uppvärmningen. En av de mest omfattade studierna gick igenom över 12 000 vetenskapliga artiklar mellan 1991 och 2011 som...

Väder eller klimat?

Vad är skillnaden mellan väder och klimat? De har mycket gemensamt och är lätta att blanda ihop, men skillnaden mellan dem är viktig att ha koll på för att förstå klimatförändringar. Vädret kan variera flera tiotals grader under ett dygn, därför kan en klimatförändring på några grader låta futtig....

Klimatet sedan 1800-talet

Temperaturtrenden under det senaste seklet skiljer sig från  trenden för växthusgaser i atmosfären. Det beror på att  förändringar i klimatet kan ha flera olika orsaker. Solen har en cykel på ca 11 år då den blir mer eller mindre intensiv. Vulkanutbrott ger upphov till extra partiklar i atmosfären som kyler...

Global medeltemperatur

Diagrammet nedan visar årsvärden av den globala medeltemperaturen, jämfört med medelvärdet för perioden 1910-2000. Data kommer från olika mätserier runt jorden . Sedan 1977 har alla år varit varmare än genomsnittet för 1900-talet. Skapa eget diagram med senaste observationer på NOAA.gov. Mer om temperaturens variation sedan 1800-talet här: Klimatet sedan...

Medeltidens värmeperiod och lilla istiden

Ett vanlig fråga om tidigare klimatförändringar handlar om värmeperioden under medeltiden, då vikingar bosatte sig på Grönland. Värmen var koncentrerad till norra Atlanten, och om resten av jorden räknas in jämnas temperaturen ut av andra kallare områden vid samma tidpunkt. Figuren nedan visar 5-års medelvärden av temeraturen i norra...

Klimathistoria

Klimatet har förändrats många gånger i jordens historia. För att ta reda på hur temperatur och växthusgaser har varierat använder forskare luftbubblor i iskärnor från Antarktis. Diagrammet visar data 400 000 år tillbaka i tiden, alltså dubbelt så lång tid som vi människor har funnits på jorden. Den röda...