Kategori: Historiskt klimat

Förstärkt budskap i IPCCs rapporter

Från IPCCs start på 80-talet har klimatforskningen ständigt utvecklats. Huvudbudskapen kring människans påverkan på klimatet har stått sig sedan dess, snarare är det osäkerheterna som tydliggjorts och minskat. Nedan listas budskapen från samtliga rapporter kring människans påverkan på nuvarande uppvärmning. IPCC AR6, 2021: It is unequivocal that human influence...

Havsnivå i jordens historia

I ett varmare klimat tar havet mer plats på grund av att det expanderar. Även isar på land smälter och rinner ut i havet. Båda dessa faktorer bidrar till att havsnivån stiger. Genom att studera havsnivån under tidigare varma perioder i jordens historia, kan vi få en uppfattning om...

IPCC AR6: Den naturvetenskapliga grunden

FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 6 augusti 2021 den första delrapporten i den sjätte klimatvetenskapliga sammanställningen; AR6 Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden. Den beskriver det senaste kunskapsläget inom nuvarande klimatförändring och baseras på över 14 000 forskningsstudier från 234 forskare och 66 olika länder. Några av huvudbudskapen från...

De planetära gränserna

Stockholm Resilience Centre har definierat nio planetära gränser, inom vilka mänskligheten kan leva hållbart. Om gränserna överskrids kan det leda till oåterkalleliga konsekvenser för natur och miljö och försätta ekosystem i nya tillstånd. Figuren nedan beskriver till vilken grad de olika gränserna har överskridits; grön betyder att vi är...

Vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen

Flera oberoende studier om vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen har kommit fram till samma siffra, 97 % av aktiva klimatforskare är eniga om att människan är den huvudsakliga orsaken till den nuvarande globala uppvärmningen. En av de mest omfattade studierna gick igenom över 12 000 vetenskapliga artiklar mellan 1991 och 2011 som...

Väder eller klimat?

Vad är skillnaden mellan väder och klimat? De har mycket gemensamt och är lätta att blanda ihop, men skillnaden mellan dem är viktig att ha koll på för att förstå klimatförändringar. Vädret kan variera flera tiotals grader under ett dygn, därför kan en klimatförändring på några grader låta futtig....

Hur vet vi att människan är orsaken?

På långa tidsskalor är det framförallt Milankovitchcykler som styr klimatet, läs mer i artikeln om Klimathistoria. Men klimatet kan även förändras snabbt. Solen har en cykel på ca 11 år då den blir mer eller mindre intensiv. Vulkanutbrott och ger upphov till extra partiklar i atmosfären som kyler klimatet...

Global medeltemperatur

Diagrammet nedan visar årsvärden av den globala medeltemperaturen sedan 1880, jämfört med medelvärdet för perioden 1910-2000. Data kommer från olika mätserier runt jorden, både på land och över hav. Sedan 1977 har alla år varit varmare än genomsnittet för 1900-talet. Människans utsläpp av växthusgaser har orsakat ca 1 grads...

Medeltidens värmeperiod och lilla istiden

Ett vanlig fråga om tidigare klimatförändringar handlar om värmeperioden under medeltiden, då vikingar bosatte sig på Grönland. Hur kunde det vara så varmt så långt norrut? Svaret är att värmen var regional och koncentrerad till norra Atlanten, och om resten av jorden räknas in jämnas temperaturen ut av andra...

Klimathistoria

Klimatet har förändrats många gånger i jordens historia. För att ta reda på hur temperatur och växthusgaser har varierat använder forskare luftbubblor i iskärnor från Antarktis. Diagrammet visar data 400 000 år tillbaka i tiden, alltså dubbelt så lång tid som vi människor har funnits på jorden. Den röda...