Kontakt

Enligt SOM-undersökningen 2018 är klimat- och miljöfrågor det som oroar svenska folket mest av alla politiska frågor. Vi svenskar har fortsatt ett av de allra största ekologiska fotavtrycken i världen. Det är tydligt att det saknas politisk handlingskraft och att vår självuppfattning inte stämmer överens med fakta. Inspirerad av Greta Thunbergs skolstrejk inför valet 2018 startade jag detta folkbildningsprojekt med syfte att förmedla klimatvetenskap på ett lättillgängligt sätt.

Jag är meteorolog och jobbar till vardags med utredningar, kommunikation och föreläsningar baserat på klimatforskning. Återkoppla gärna med kommentarer och frågor eller om det är någon information du saknar. Nya idéer eller samarbete gällande folkbildning är också välkommet!

Elin Sjökvist
elinfolkbildningklimat.nu