Global medeltemperatur

Diagrammet nedan visar årsvärden av den globala medeltemperaturen sedan 1880, jämfört med medelvärdet för perioden 1910-2000. Data kommer från olika mätserier runt jorden, både på land och över hav. Sedan 1977 har alla år varit varmare än genomsnittet för 1900-talet. Människans utsläpp av växthusgaser har orsakat ca 1 grads uppvärmning sedan 1800-talet. Hur vet vi att människan är orsaken?

Ladda ner diagram med senaste observationer på NOAA.gov.

Läs mer om jordens klimathistoria och lilla istiden.