Hur vet vi att människan är orsaken?

På långa tidsskalor är det framförallt Milankovitchcykler som styr klimatet, läs mer i artikeln om Klimathistoria. Men klimatet kan även förändras snabbt. Solen har en cykel på ca 11 år då den blir mer eller mindre intensiv. Vulkanutbrott och ger upphov till extra partiklar i atmosfären som kyler klimatet under ett antal år. Även förbränning av fossilt bränsle, kol eller biomassa avger sot och partiklar (aerosoler) som kyler klimatet. El-Nino och La-Nina är väderfenomen i Stilla havet som utbyter värme mellan hav och atmosfär, och som påverkar den globala medeltemperaturen. Så hur vet vi att våra utsläpp av växthusgaser är orsaken till nuvarande uppvärmning?

Forskare har studerat hur mycket dessa olika faktorer har påverkat den globala medeltemperaturen drygt ett sekel tillbaka i tiden, se figuren nedan. De svarta prickarna är uppmätt global årsmedeltemperatur, ett medelvärde av mätstationer över hela jorden. De färgade kurvorna visar temperaturbidraget från olika komponenter; växthusgaser (röd), aerosoler (mörkblå), vulkanutbrott och solinstrålning (ljusblå) och El-Nino/La-Nina här kallad ENSO (gul).

Det är tydligt att växthusgaser är avgörande för vår nuvarande uppvärmning. Anmärkningsvärt är också hur mycket aerosoler kyler klimatet just nu; ca en halv grad. Vulkanutbrott och solinstrålning visar ingen trend och kan inte förklara nuvarande uppvärmning.

Summering av de fyra komponenterna bildar den grå kurvan, vilken stämmer väl överens med observerad global medeltemperatur.

 

Källa: Carbon Brief.

Läs mer om orsaker till klimatförändringar på långa tidsskalor: Klimathistoria.