Hur vet vi att människan är orsaken?

Klimatet kan förändras av flera olika orsaker. Solen har en cykel på ca 11 år då den blir mer eller mindre intensiv. Vulkanutbrott ger upphov till extra partiklar i atmosfären som kyler klimatet under ett antal år. El-Nino och La-Nina är väderfenomen i Stilla havet som utbyter värme mellan hav och atmosfär, och som påverkar den globala medeltemperaturen. Så hur vet vi att människan är orsaken till nuvarande uppvärmning?

Forskare har studerat hur mycket dessa olika faktorer har påverkat den globala medeltemperaturen det senaste seklet, se figur. Det översta diagrammet (a) visar jordens medeltemeperatur, den svarta kurvan är uppmätta värden. Den röda kurvan är beräknad temperatur utifrån de fyra komponenterna i figurerna nedanför; (b) solen, (c) vulkaner, (d) naturlig variablitet och (e) växthusgaser. I begreppet naturlig variabilitet ingår vädrets variation och väderfenomen som El-Nino och La-Nina.

Det rosafärgade i diagrammet markerar perioden 1986-2008, under vilken jordens medeltemperatur visar en tydlig positiv trend.  Trenden kan varken förklaras av solens intensitet, vulkanutbrott eller naturlig variabilitet, men däremot av ökade halter av växthusgaser i atmosfären.

Källa: IPCC, AR5, Kapitel 5.

Läs mer om orsaker till klimatförändringar på långa tidsskalor: Klimathistoria.