Välkommen

Välkommen till Folkbildning Klimat! Här finns fakta om klimatförändringar, presenterade kortfattat och populärvetenskapligt. Innehållet baseras i första hand på rapporter från IPCC (FN:s klimatpanel), och kompletteras ibland av forskningsinstitut, myndigheter eller organisationer som arbetar på en vetenskaplig grund. I många av artiklarna finns länkar till fördjupningar och i samtliga finns länkar till källor. Navigera genom att välja kategori eller använd sökfältet. Är det någon information du saknar, hör gärna av dig till elin@folkbildningklimat.nu.

Trevlig läsning!
/Elin