Vilket land är störst klimatbov?

En vanlig metod för att undgå handling i klimatfrågan är att skylla på någon annan, till exempel att ”Kina har större utsläpp än vi, därför måste de agera först”.  Så vilket land är den sörsta klimatboven?

Kartan nedan visar ett års utsläpp av koldioxid från respektive land. Det är tydligt att Kina har störst utsläpp, följt av USA, Indien och Ryssland.

Men Kina är ju världens största land, sett till population. Om utsläppen i stället presenteras per invånare eller per capita, så blir resultatet som kartan nedan. Då har plötsligt Förenade Arabemiraten, Quatar och Kuwait störst utsläpp, tätt följda av USA, Kanada, Australien och Saudiarabien. Kina har betydligt lägre utsläpp och ligger ungefär på genomsnittet för en europé.

Ett tredje perspektiv på utsläpp är är att sammanställa de totala historiska utsläppen, se kartan nedan. Här står USA ensam på förstaplats, följt av Kina och Ryssland. Det är tydligt att industrialiserade länder har släppt ut mer än utvecklingsländer.

Sverige har relativt låga utsläpp jämfört med andra industrialiserade länder i samtliga tre kartor. Sverige använder förhållandevis stor andel förnybar energi, t ex i form av vattenkraft. Men det finns ytterligare ett perspektiv som är viktigt i sammanhanget; konsumtionsperspektivet. Kartorna ovan visar territoriella utsläpp, d v s det som faktist släpps ut inom landets gränser. Men vi i Sverige, tillsammans med många andra länder, importerar en hel del av det vi konsumerar. Det betyder att vår livsstil orsakar utsläpp i andra länder, exempelvis Kina. Naturvårdsverket har beräknat utsläpp från Sveriges konsumtion, se statistik här. Dessa siffror finns dock inte tillgängliga för alla länder, ett alternativ vid jämförelse mellan länder är att i stället titta på ekologiskt fotavtryck.

Det ekologiska fotavtrycket tar hänsyn till den totala miljöbelastningen till följd av konsumtion från en genomsnittlig medborgare. I fotavtrycket ingår utsläpp av växthusgaser, landanvändning och påverkan på vattenresurser, vilket sedan ställs i förhållande till den aktuella regionens naturresurser. Kartan nedan visar ekologiskt fotavtryck per invånare år 2018.

Invånare i de oljeproducerande länderna ligger i topp; Förenade Arabemiraten och Quatar. Även Mongoliet har stort avtryck, här är dock invånarantalet lågt i jämförelse. I topp-15 finns även USA (8,4), Kanada (8,0), Danmark (7,1), Australien (6,9) och Sverige (6,6). Kina kommer på plats 65 (3,7).

Det finns alltså flera olika sätt att redovisa klimatpåverkan och det är viktigt att ta hänsyn till alla. Även om nationella åtgärder är viktiga för att minska utläppen så bör även invånarnas konsumtion tas i beaktande. Det går också att argumentera för att de som historiskt sett har högst klimatpåverkan också har störst ansvar att leda klimatarbetet.

Källor: Ourworldindata.org, mapsofworld.org.