Är grön tillväxt möjlig?

Politiker pratar ofta om att lösningen på klimatkrisen är att ställa om vår energiförsörjning från fossil till förnybar. Tillväxten antas kunna fortsätta som vanligt, för då är den ”grön”. Sedan industrialiseringen har utvecklingen skett i rasande takt och tillväxten har till stor del berott på vår tillgång till fossila bränslen. Under finanskrisen 2008 minskade våra utsläpp av växthusgaser tillfälligt (se diagram), vilket tyder på att tillväxt och förbränning av fossila bränslen idag är starkt sammankopplade. Men kan vi ställa om till ett hållbart samhälle och fortsätta med dagens tillväxttakt?

I en studie på Barcelonas univesitet  konstateras att tillväxten måste minska för att nå både 2-gradersmålet och 1,5-gradersmålet (Hickel & Kallis, 2019). Energi- och resursanvändningen måste minska dramatiskt. Vi måste omorganisera våra ekonomier och samhällen om de ska vara hållbara, samtidigt som BNP minskar. Forskarna uppmanar politiker att jämte resurseffektivitet dra ned på både ekonomisk produktion och konsumtion för att möjliggöra ett gott liv för alla människor inom planetens ekologiska gränser.

En rapport från European Environmental Bureau konstaterar samma sak. Inte nog med att det saknas empiriska bevis som stöder möjligheten att skilja ekonomisk tillväxt från miljöbelastning, dessutom är det osannolikt att en sådan frikoppling inträffar i framtiden. De menar att det är brådskande att införa politik som strävar efter att flytta fokus från ekonomisk tillväxt, speciellt i länder med hög konsumtion. Strategier som öker effektiviteten och minskar både produktion och komsumtion bör införas. Görs detta finns möjlighet för hög livskvalitet inom planetens ekologiska gränser.

I bilden till högen listas sju olika hinder för grön tillväxt från rapportens slutsatser. Klicka för större format.