Utsläppstrend och Carbon Law

De senaste decennierna har utsläppen av växthusgaser ökat i princip varje år. Figuren nedan visar det årliga tillskottet av fossil koldioxid i atmosfären sedan år 1990. Utsläppen minskade tillfälligt under Sovjetunionens fall 1992, finanskrisen 2008 och coronakrisen 2020.

Stockholm Resilience Center tagit fram en färdplan för att bryta trenden och minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Den kallas ”Global Carbon Law”. Den innebär att vi från år 2020 halverar utsläppen varje decennium, se figur nedan. År 2020 antas att vi släpper ut 40 gigaton koldioxid per år. För att halvera utsläppen till år 2030 är minskningstakten 6,7% per år.

 

Hämta senaste utsläppsstatistik från Global Carbon Project.
Läs mer om Global Carbon Law.