Utsläppstrend och Carbon Law

De senaste decennierna har utsläppen av växthusgaser ökat i princip varje år. Figuren nedan visar det årliga tillskottet av fossil koldioxid i atmosfären sedan år 2000. Fram till 2013 var ökningstakten ungefär 2,3% per år. Observera att utsläppen minskade tillfälligt under finanskrisen 2008.  Under perioden 2014-2016 var utsläppen konstanta, men ökade igen år 2017. Utsläppen minskade sedan tillfälligt under coronakrisen.

Stockholm Resilience Center tagit fram en färdplan för att bryta trenden och minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Den kallas ”Global Carbon Law”. Den innebär att vi från år 2020 halverar utsläppen varje decennium, se figur nedan. År 2020 antas att vi släpper ut 40 gigaton koldioxid per år. För att halvera utsläppen till år 2030 är minskningstakten 6,7% per år.

 

Hämta senaste utsläppsstatistik från Global Carbon Project.
Läs mer om Global Carbon Law.