Kategori: Framtida klimat

Hur beräknas framtida klimat?

En klimatmodell är en matematisk modell som innehåller jordens fysikaliska lagar och kan beräkna klimatet för en lång tidsperiod. Modellen skapas i en dator. Exempel på parametrar som beräknas är temperatur, nederbörd, lågtryck, högtryck, moln, havsströmmar, med mera. Modellen skapas genom att dela in hela jorden i ett rutnät...

Vad är klimatscenarier?

Framtida klimat beräknas med klimatmodeller och beräkningarna baseras på en viss halt av växthusgaser i atmosfären. För att starta en beräkning behövs därför antaganden om framtida halter av växthusgaser. Dessa  bekrivs med hjälp av utsläppsscenarier. Eftersom vi inte vet hur det framtida utsläppen kommer bli används oftast resultatet från...