Sveriges framtida klimat

Hur klimatet blir i framtiden beror på hur mycket växthusgaser vi människor släpper ut i atmosfären. Eftersom vi inte vet hur den framtida klimatpolitiken kommer se ut måste forskarna göra antaganden om våra utsläpp. Antagandena kallas för scenarier och de beskriver ett antal olika utsläppsbanor fram till år 2100. Utifrån dessa halter kan forskarna sedan beräkna klimatet in i framtiden.

Nedan visas temperaturförändringen fram till slutet av seklet jämfört med perioden 1961-1990 baserat på två olika scenarier. Den ena kallas för RCP4.5 och beskriver en framtid där de globala utsläppen kulminerar runt år 2040. Den andra kallas för RCP8.5 och innebär att vi fortsätter accelerera utsläppen till slutet av seklet. Hur stora utsläppen blir i framtiden har alltså en stor påverkan på resultatet. Uppvärmningen enligt RCP4.5 är 2-4 grader och med RCP8.5 4-6 grader.

Sverige värms upp mer i norr. Det beror på att här finns is och snö under en del av året som hjälper till att hålla nere temperaturen genom att reflektera tillbaka solljuset ut i rymden. I takt med att temperaturen ökar smälter den reflekterande ytan och frigör markyta eller vatten, som är bättre på att ta upp värme. Det är därför uppvärmningen går som allra snabbast vid polerna.

Från den senaste istiden, som tog slut för ca 10 000 år sedan, fram till 1800-talet har medeltemperaturen i Sverige ökat ungefär lika mycket som kartan för RCP8.5 visar. När Sverige var 4-6 grader kallare var hela landet täckt med is, året runt. Det visar att en klimatförändring på ett par grader har stor betydelse. För att hitta ett klimat som är 4-6 grader varmare än det vi har i Sverige idag får vi bege oss till Sydeuropa.

Ett varmare klimat innebär för Sverige

 • Fler värmeböljor
 • Kraftigare skyfall
 • Förändrade flöden, till exempel tidigarelagd eller utebliven vårflod
 • Minskat snötäcke
 • Lägre markfuktighet
 • Stigande havsnivå

Konsekvenserna av det varmare klimatet är till exempel

 • Ökade hälsorisker till följd av värme och nya smittor
 • Ökade risker för översvämning
 • Förändrad vattentillgång
 • Förlängd växtsäsong
 • Ökad brandrisk
 • Minskad biologisk mångfald och förändrad naturmiljö

Konsekvenserna är större ju varmare klimatet blir.

Läs mer om Sveriges framtida klimat på smhi.se.