Videon nedan visar hur koldioxiden i atmosfären varierar under ett år (2006). Ju rödare, desto högre halter av koldioxid. De stora utsläppskällorna blir tydliga: USA, Europa och Kina. Atmosfärens väder och vindar sprider utsläppen. När växtligheten kommer igång med fotosyntes under våren minskar halterna på norra halvklotet och ökar...