Ett års koldioxid

Videon nedan visar hur koldioxiden i atmosfären varierar under ett år (2006). Ju rödare, desto högre halter av koldioxid. De stora utsläppskällorna blir tydliga: USA, Europa och Kina. Atmosfärens väder och vindar sprider utsläppen. När växtligheten kommer igång med fotosyntes under våren minskar halterna på norra halvklotet och ökar sedan på hösten igen. Fotosyntesen är extra tydlig i tropikerna, där skogen ser ut att andas varje dag. På södra halvklotet är årscykeln förskjuten ett halvår och här är variationerna inte lika stora eftersom landytan för både utsläpp och upptag av koldioxid är mindre. Årsmedelvärdet av koldioxidhalten är sedan år 2015 över 400 ppm/år och ökar med ca 3 ppm/år.