Koldioxid i atmosfären

Sedan år 1958 mäts atmosfärens koldioxidhalt dagligen på observatoriet i Mauna Loa på Hawaii. Här påverkas mätningarna mycket lite av lokala utsläppskällor och representerar ett globalt medelvärde relativt bra. Den röda kurvan visar månadsmedelvärden och den svarta kurvan årsmedelvärden. Koldioxidhalten har accelererat under tiden för mätningarna. Just nu ökar halten med ca 3 ppm/år.

Halten i atmosfären är nu en bra bit över 400 ppm, vilket kan jämföras med halten de senaste 400 000+ åren, då den varierat mellan ca 200 och 300 ppm. Läs mer om klimathistoria.

Se mer statistik på koldioxidhalten på NOAA.gov.