Vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen

Flera oberoende studier om vetenskaplig konsensus inom klimatforskningen har kommit fram till samma siffra, 97 % av aktiva klimatforskare är eniga om att människan är den huvudsakliga orsaken till den nuvarande globala uppvärmningen.

En av de mest omfattade studierna gick igenom över 12 000 vetenskapliga artiklar mellan 1991 och 2011 som innehöll orden ”global uppvärmning” eller ”global klimatförändring”. Över 97 % av författarna hade kommit fram till att människan är den huvudsakliga orsaken till nuvarande klimatförändring (Cook et al. (2013)).

Sedan 1998 har en namnlista cirkulerat som sägs visa att 31 000 vetenskapsmän säger att mänsklig klimatpåverkan är en bluff. Den kallas ”Global warming petition project”. Problemet är bara att det enda kravet för att få skriva på namninsamlingen är en kandidatexamen. Alltså inte inom klimat utan vilken vetenskap som helst. 31 000 motsvarar 0,3 % av alla amerikaner med en högskoleexamen. Så hur stor andel av deltagarna var klimatforskare? Det var 39 personer, alltså 0,1 %.

Men hur är det med de 3 % klimatforskare som inte har bekräftat den mänskliga faktorn i klimatförändringen? I en studie från 2016 (Benestad et al.) försökte forskare återskapa resultaten från deras studier och fann delvis felaktiga resultat. I stort sett fanns det tre huvudfel i artiklarna som förnekade mänsklig klimatpåverkan. Flera hade plockat russinen ur kakan, d v s valt ut resultat som stödde deras slutsats. Sedan fanns det några som använde olämpliga metoder för anpassning av data till en trend. Och ibland ignorerade artikelförfattarna helt fysikens lagar, till exempel en experimentuppsättning som påverkar resultatet.

Det finns inte heller någon konsensus bland dessa 3 % som motsäger mänsklig påverkan på klimatet. Vissa skyller på den globala uppvärmningen på solen, andra på banor i andra planeter, andra på havscykler och så vidare. De till och med motsäger varandra.

Det finns alltså en överväldigande majoritet klimatforskare som är eniga om människans påverkan på klimatet och därmed vår förmåga att påverka vår framtid.