Medeltidens värmeperiod och lilla istiden

Ett vanlig fråga om tidigare klimatförändringar handlar om värmeperioden under medeltiden, då vikingar bosatte sig på Grönland. Hur kunde det vara så varmt så långt norrut? Svaret är att värmen var regional och koncentrerad till norra Atlanten, och om resten av jorden räknas in jämnas temperaturen ut av andra kallare områden vid samma tidpunkt. Figuren nedan visar 5-års medelvärden av temperaturen i norra hemisfären sedan år 0. Det stämmer att norra halvklotet var något varmare under åren 800-1400. Det syns dock tydligt att uppvärmningen vi upplevt de senaste decennierna är betydligt mer dramatisk än under medeltiden.


Den medeltida uppvärmningen förklaras av en tillfälligt ökad solaktivitet och låg vulkanisk aktivitet, medan dagens uppvärmning beror på ökade halter av växthusgaser i atmosfären, se Hur vet vi att människan är orsaken?.

I diagrammet syns även lilla istiden, som pågick under perioden 1500-1800. Vintrarna i Skandinavien var kalla och 1658 marcherade Karl X Gustav med soldater över Lilla och Stora Bält. Ibland förklaras den globala uppvärmningen de senaste decennierna med att vi är på väg ut ur den lilla istiden, vilket är felaktigt. Även denna tillfälliga klimatförändring förklaras av solaktiviteten, som var låg under perioden.

Både den medeltida värmeperioden och lilla istiden är regionala klimatförändringar och blir i förhållande till nuvarande uppvärmning försumbara på global nivå. Forskare har analyserat temperaturvariationer 2000 år tillbaka i tiden med hjälp av data från träd, is och sediment. De kom fram till att den globala uppvärmning som skett de senaste tre decennierna är den snabbaste och mest omfattade under de senaste 2000 åren. Studien finns att läsa här: https://www.nature.com/articles/s41561-019-0400-0.

Här finns mer information om medeltiden och lilla istiden.