FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel eller Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) etablerades 1988 för att ”förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan”.

Alla länder som är medlemmar i Världmeteorologiska Organisationen (WMO) eller FN kan vara en del av panelen. Panelen bedriver ingen egen forskning utan producerar sammanställningar över det rådande kunskapsläget om klimatförändringar. Tusentals forskare deltar frivilligt i att skriva och granska rapporter. Granskningen är omfattande och sker i flera steg. Vem som helst kan lämna kommentarer och författarna är skyldiga att svara. Både frågor och svar redovisas vilket ökar transparansen i processen.

Panelen arbetar i 7-8 års cykler med bedömning av det rådande kunskapsläget, vilket resulterar i en s k ”Assessment Report” (AR). Rapporten består av tre delrapporter:  De fysikaliska och kemiska vetenskapliga grunderna kring klimatförändringar (WG 1), effekterna av klimatförändringar (WG 2) samt samhällets möjligheter att motverka klimatförändringarna och anpassa sig till dem (WG 3). Där emellan kan specialrapporter produceras, beroende på efterfrågan från medlemsländer.

Som komplement till delrapporten om den vetenskapliga grunden (WG 1, som brukar omfatta ca 2000 sidor) görs en sammanfattning (Technical Summary, TS), vilken lyfter fram huvudbudskapen från varje kapitel. Denna sammanfattning komprimeras ytterligare till en kort rapport för beslutsfattare (Summary for Policymakers, SPM). SPM-rapporten godkänns, mening för mening, vid ett stormöte där representanter från samtliga medlemsländer i klimatpanelen deltar. Detta för att försäkra att huvudbudskapen från klimatpanelen når ut till världens ledare. SPM-rapporterna har fått kritik för att vara politiskt påverkade och att viktiga slutsatser från forskningen tonas ned, vilket kan vara oundvikligt om alla världens länder ska enas om budskapen. Den som vill få hela bilden av klimatforskningen bör därför använda underlaget i AR och TS-rapporterna.

Artiklarna på denna webbplats uppdateras kontinuerligt efter IPCCs rapporter. Följande rapporter har även sammanfattats separat:

Läs mer om IPCCs förstärkta budskap för varje rapport. Samtliga rapporter finns på ipcc.ch.