FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel eller Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) etablerades 1988 för att ”förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan”.

Alla länder som är medlemmar i Världmeteorologiska Organisationen (WMO) eller FN kan vara en del av panelen. Panelen bedriver ingen egen forskning utan producerar sammanställningar över det rådande kunskapsläget om klimatförändringar. Tusentals forskare deltar frivilligt i att skriva och granska rapporter. Granskningen är omfattande och sker i flera steg. Vem som helst kan lämna kommentarer och författarna är skyldiga att svara. Både frågor och svar redovisas vilket ökar transparansen i processen. I det sista steget godkänns rapporterna av världens regeringar, vilket bidrar till konsensus mellan forskare och beslutsfattare.

Panelen arbetar i 7-8 års cykler med bedömning av det rådande kunskapsläget, vilket resulterar i en s k ”Assessment Report”. Rapporten består av tre delrapporter:  De fysikaliska och kemiska vetenskapliga grunderna kring klimatförändringar, effekterna av klimatförändringar samt samhällets möjligheter att motverka klimatförändringarna och anpassa sig till dem. Där emellan kan specialrapporter produceras, beroende på efterfrågan från medlemsländer.

Nedan visas ett urval av de viktigaste rapportena som FN:s klimatpanel producerat de senaste åren (beskrivningar av huvudbudskapen i respektive rapport är på gång):

Läs mer om FN:s klimatpanel IPCC och hitta alla rapporter på ipcc.ch.